Javni poziv k oddaji vloge za najem poslovnih prostorov v novi stavbi inkubatorja v industrijski coni LIK II

Podjetniški inkubator Kočevje objavlja

JAVNI POZIV k oddaji vloge za najem poslovnih prostorov v Podjetniškem inkubatorju Kočevje v novi stavbi inkubatorja na lokaciji industrijske cone LIK II.

Razporeditev prostorov in dodatne informacije si lahko ogledate na tej povezavi.

1. Predmet poziva

Podjetniški inkubator Kočevje bo predvidoma v 2. polovici januarja 2021, po podpisu pogodbe o upravljanju z Občino Kočevje, pričel z oddajo poslovnih prostorov pravnim in fizičnim osebam v novi stavbi na lokaciji industrijske cone LIK II. Pogoj za najem poslovnih prostorov je članstvo v Podjetniškem inkubatorju Kočevje, skladno s Pravilnikom o postopku za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Kočevje.

S pozivom omogočamo najem naslednjih prostorov:

Pritličje

Oznaka prostora

Površina (m2)

Proizvodni prostor 1

95

Proizvodni prostor 3

54

Proizvodni prostor 2

61

Proizvodni prostor 5

61

 

1. nadstropje

Oznaka prostora

Površina (m2)

Pisarniški prostor 1b

10

Pisarniški prostor 1a

14

Pisarniški prostor 2

18

Pisarniški prostor 3b

10

Pisarniški prostor 3a

14

Pisarniški prostor 4b

13,5

Pisarniški prostor 4a

17

 

Mansarda (2. nadstropje)

Oznaka prostora

Površina (m2)

Večnamenska dvorana 2

211

 

Vsi prostori imajo zagotovljeno potrebno infrastrukturo: elektrika, voda, ogrevanje, prezračevanje, varovanje ter imajo dostop do wi-fi interneta. Tlorisi so objavljeni na spletni strani inkubatorja -> klikni na to povezavo.

2. Cena najema prostorov

Cena mesečnega najema pisarniških prostorov (v ceno so vključeni pavšalni stroški: elektrika, voda, wi-fi internet, čiščenje, varovanje, ogrevanje, komunalne storitve)

Obdobje

Cena mesečnega najema /m2

1. leto

                   4,00  EUR  

2. leto

                   5,00  EUR  

3. leto

                   6,00  EUR  

4. leto

                   7,00  EUR  

5. leto

                   8,00  EUR  

Tržni najem

                   8,50  EUR  

 

Cena mesečnega najema proizvodnih prostorov in večnamenske dvorane v mansardi (v ceno so vključeni pavšalni stroški: wi-fi internet, čiščenje skupnih prostorov, varovanje, ogrevanje, komunalne storitve). Poleg cene najema prostora z vključenimi pavšalnimi stroški najemnik plačuje še račun za dobavljeno električno energijo po števcu in v prehrambnem delu (proizvodni prostori 1, 2, 3) še delež po porabi pitne vode.

Obdobje

Cena mesečnega najema /m2

1. leto

                   2,00  EUR

2. leto

                   3,00  EUR

3. leto

                   3,00  EUR  

4. leto

                   4,00  EUR  

5. leto

                   4,00  EUR

Tržni najem

                   5,00  EUR

 

Cena občasnega najema ostalih prostorov (v ceno so vključeni pavšalni stroški: elektrika, voda, wi-fi internet, čiščenje, varovanje, ogrevanje, komunalne storitve; v primeru izvdbe dogodka: priprava prostora, uporaba opreme)

Opis prostora

Cena najema

Coworking delovno mesto

 3 EUR/dan

30 EUR/mesec

Predavalnica

 30  EUR na uro

105 EUR do 4 ure

180 EUR  do 8 ur  

Računalnica

50 EUR na uro

175 EUR do 4 ure

300 EUR  do 8 ur  

Dvorana 1 v mansardi

  40 EUR na uro

140 EUR do 4 ure

240 EUR  do 8 ur 

 

3. Pogoji in merila za oddajo v najem

Pogoj za najem poslovnih prostorov je članstvo v Podjetniškem inkubatorju Kočevje, skladno s Pravilnikom o postopku za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Kočevje. Pravna ali fizična oseba mora imeti status predinkubiranca, inkubiranca ali poinkubiranca.

Prednost pri najemu poslovnih prostorov imajo inkubiranci.

V primeru, da pravna ali fizična oseba nima potrjenega članstva ali oddane vloge za članstvo na dan oddaje vloge za najem poslovnih prostorov, se vloga za najem zavrne, razen v primeru kot ga določa zadnji odstavek tega člena javnega poziva.

V primeru interesa dveh ali več članov za najem istega poslovnega prostora Podjetniški inkubator Kočevje izvede ocenjevanje poslovne ideje posameznega prijavljenega subjekta po kriterijih Najpodjetniške ideje Kočevske 2018 v roku 8 dni od datuma obravnave vlog. Komisijo za ocenjevanje, ki jo sestavljata najmanj dva zaposlena na inkubatorju, določi direktor inkubatorja. Odločitev komisije potrdi ali z obrazložitvijo zavrne ter pošlje v ponovno odločanje direktor Podjetniškega inkubatorja Kočevje. Pritožba katerega od prijaviteljev na odločitev ne zadrži izvršitve. Pritožbo obravnava Svet javnega zavoda.

V primeru nezasedenih prostorov več kot dva meseca zapored lahko najame prostore v inkubatorju tudi pravna ali fizična oseba, ki ni član Podjetniškega inkubatorja Kočevje, ima pa opravljeno presojo poslovne ideje in izdano pozitivno mnenje o inovativnosti poslovne ideje s strani Podjetniškega inkubatorja Kočevje. Za najem prostora plačuje tržno ceno najema. Natančni pogoji najema se določijo z najemno pogodbo.

4. Rok prijave, odpiranje vlog in dodatne informacije

Javni poziv je odprtega tipa in velja od datuma objave do preklica. Rok za oddajo prijav na prvo obravnavo vlog je do vključno 14. 01. 2021. Prijavo se odda po elektronski pošti.

Obravnave vlog bodo potekale vsakega 15. in zadnji dan v mesecu (ali naslednji delovni dan) za preteklo obdobje. Obravnave niso javne in bodo potekale v okviru kolegija inkubatorja. Prijavitelj bo o odobritvi ali zavrnitvi ali dopolnitvi vloge obveščen najpozneje v roku osmih (8) dni od obravnave vloge.

Informativni seznam prostih in oddanih poslovnih prostorov bo posodobljen na spletni strani Podjetniškega inkubatorja Kočevje.

Kontaktna oseba za ogled prostorov (po predhodnem dogovoru), prostih prostorih in za informacije o javnem pozivu:

  • Jernej Kalan, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 040 567 785
  • Andrej Mladenovič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 041 352 935

 

Kočevje, 31.12.2020

Podjetniški inkubator Kočevje
Novomeška cesta 16
1330 Kočevje, Slovenija

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Najdete nas tudi