Ne spreminjamo učnega načrta

Podjetniški inkubator Kočevje poskrbi za usposobljenost mentorjev na šoli, hkrati pa poskrbi za učno gradivo, lekcije in skladnost z učnim načrtom. KUBO je pripravljen za učenje skozi igro v nekaj minutah in je zasnovan za učilnice. V Kočevju, kjer aktivno podpiramo razvoj industrije 4.0, se KUBO program izvaja v vseh osnovnih šolah.

KUBO robotki
za prvo triado OŠ

Odlično orodje za učenje programiranja in osnov robotike za najmlajše učence osnovnih šol brez uporabe računalnika. Obogati pouk, učitelj pa enostavno izvaja KUBO program samostojno.

Izvajamo brezplačno usposabljanje KUBO
za učitelje po Sloveniji

.
Ta projekt je zelo pomemben zaradi osvajanja timskega sodelovanja ter medsebojnega poslušanja. Zdi se mi pomembno, da se nova tehnologija uvaja v osnovne šole, vendar z neko mero skrbnosti in postopnosti. Kubo robotki so primerni za osnovne šole, saj ni povezave ne z internetom ne z ekrani. Učenci so robotkanje vzeli kot igro, hkrati pa so se naučili ogromno novih stvari. To smo povezali tudi z učnimi cilji predmetov.
Nina Ivančič, učiteljica 1.r, OŠ Zbora odposlancev

Kontakti

 • Adem Ibrahimović
  Vodja programa KUBO

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 
  +386 31 522 379
 • Tina Južnič
  Splošne informacije / naročila

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 
  +386 41 205 195

Učenje = Igra = Učenje

Robotki KUBO so prilagojeni izobraževanju otrok na nepredmetni stopnji (6 do 9 let) – ko ima učitelj več svobode, na kakšen način predstaviti posamezno snov in kako interdisciplinarno povezati več predmetov v uporabno znanje. KUBO je všečen in uporaben.

Za poučevanje pri pouku je izdelan poseben KUBO 10-delni komplet v priročnem zaboju, kjer ima učitelj vse dele urejene in preštete. Ta komplet omogoča delo z 20-30 učenci hkrati.

Učenci so bili ves čas učno aktivni, bilo je malo frontalne razlage, kar je nekako cilj modernega poučevanja. Imeli so možnost spoznavati področje, ki jim je še precej nepoznano in katerega seveda šolski učni načrt ne vsebuje. Po mnenju obeh učiteljev ima področje robotike prihodnost v splošnem izobraževanju, kajti je aktualno, predvsem pa učencem privlačno.
Miha Nemanič in Mateja Majhen, učitelja 4.r, OŠ Nove Fužine

Pri učenju z robotki so pokazali željo po ustvarjanju, izboljšalo se je njihovo sodelovanje, spoštovanje med učenci, med seboj so se morali pogovarjati, reševati probleme in naloge, reševati medsebojne konflikte, učili so se poslušanja med sabo, upoštevali predloge ostalih, kar so pa bistvene lastnosti oziroma sposobnosti za timsko delo, ki ga bodo potrebovali tudi kasneje v življenju.
Nina Ivančič, učiteljica 1.r, OŠ Zbora odposlancev

Spletno naročilo
KUBO robotov

Zastopnik za Slovenijo

KUBO je intuitiven in vsestransko uporaben

Poleg osnovnega razumevanja programiranja, timskega sodelovanja pri reševanju problemov in približevanje tehnologije otrokom skozi izobraževanje, lahko KUBO robotka uporabimo kot orodje za spodbujanje kreativnosti na več nivojih. Lahko mu izdelamo opravo iz papirja, ustvarimo zgodbo, ki povezuje aktualno učno snov, ustvarimo svoje zemljevide itd.

Podjetniški inkubator Kočevje
Trata XIV 6a
1330 Kočevje, Slovenija

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Najdete nas tudi