Socialna aktivacija na Kočevskem

Aktivni za prihodnost – projekti socialne aktivacije na kočevskem 2019 – 2022
Kratek naziv projekta: Socialna aktivacija na Kočevskem

Obdobje izvajanja: 1.9.2019 – 30.9.2022

Projekt zagotavlja sodelovanje socialno varstvenih, zdravstvenih in zaposlitvenih programov v lokalnem/regionalnem okolju. V okviru programa se izvajajo aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih in delovnih kompetenc udeležencev. Krepitev socialnih kompetenc zajema pridobivanje veščin, spretnosti in sposobnosti, ki jih mora posameznik imeti, da se lahko kakovostno in konstruktivno vključuje v svoje socialno okolje, tj. sposobnost shajati s seboj in okolico. Programi socialne aktivacije bodo h krepitvi socialnih kompetenc prispevali z zagotavljanjem izvajanja različnih aktivnosti, kot so aktivnosti za dvig motivacije, aktivnosti za izboljšanje funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik in izzivov, aktivnosti za opolnomočenje udeležencev za vstop na trg dela. Krepitev delovnih kompetenc pa zajema aktivnosti spoznavanja delovnega procesa na način učenja skozi delo.

Socialna aktivacija je projekt sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, koordiniran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V program Socialne aktivacije na Kočevskem se lahko vključijo polnoletne osebe, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so:

  • upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: DSP) ali
  • na podlagi Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17; v nadaljevanju: ZUTD) vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
  • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali
  • neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.
    (neaktivne osebe so tiste, ki jih ni mogoče uvrstiti niti med zaposlene niti med brezposelne osebe (npr. gospodinje, ki niso zaposlene in aktivno ne iščejo dela ipd.)

Program za udeležence traja 6 mesecev v okviru treh programskih modulov:

Prvi modul traja en mesec, konkretno 3 dni v tednu po 4 ure in dodatno še 1 uro individualnega dela. Namen modula je navajanje na vsakodnevno rutino, povezovanje s skupino, dvig motivacije in osebnostna rast udeležencev. Delo poteka preko vodenih pogovorov in aktivnosti v skupini.

Drugi modul traja 4 mesece, konkretno 5 dni na teden po 6 ur in dodatno še 1 uro individualnega dela. Namen modula je osvajanje kompetenc potrebnih za vstop na trg dela, kar med drugim vključuje tudi projektno delo in/ali pridobivanje praktičnih izkušenj pri izbranih delodajalcih.

Tretji modul traja en mesec, konkretno 3 dni v tednu po 4 ure in dodatno še 1 uro individualnega dela. Namen modula je pregled pridobljenih znanj in veščin ter opredelitev nadaljnjih obravnav oziroma vključitev v druge programe ali na trg dela in pomoč pri vstopanju na trg dela. Delo poteka preko vodenih pogovorov v skupini, navezovanja stikov s potencialnimi delodajalci in obiskov potencialnih delodajalcev, zagovorništva in svetovanja pri vstopanju na trg dela ter individualnega dela z udeleženci ipd.

Kontaktna oseba:
Ana Močnik, strokovna delavka
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Podjetniški inkubator Kočevje
Novomeška cesta 16
1330 Kočevje, Slovenija

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Najdete nas tudi