Pogoji uporabe in zasebnosti

Javni zavod Podjetniški inkubator Kočevje, kot upravljavec spletne strani www.inkubator-kocevje.si, veliko pozornosti posveča zaščiti vaših osebnih podatkov. Z vašimi podatki ravnamo z največjo možno skrbnostjo in varnostjo ter skladno z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji, predvsem pa skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Obdelavo podatkov izvajajo le za to pooblaščene osebe. Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ureja zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ki jih pridobiva Podjetniški inkubator Kočevje ob dostopanju do spletnih strani www.inkubator-kocevje.si. Obdelava se izvaja na podlagi ene izmed zakonitih pravnih podlag.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V kolikor imate kakršna koli vprašanja glede naše Politike zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ali obdelave vaših osebnih podatkov, se lahko kadarkoli obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, in sicer na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Osebni podatki so vsi podatki, ki identificirajo posameznika, kot na primer ime in priimek, naslov, elektronski naslov in tako dalje. Vaše osebne podatke ne pridobivamo brez vašega prostovoljnega soglasja in posredovanja podatkov (vnos podatkov v za to predvidene obrazce z namenom prijave na prejemanja e-novic in registracijo na spletni strani www.inkubator-kocevje.si. Ob posredovanju vaših osebnih podatkov se strinjate z njihovo obdelavo v obsegu in z namenom, za katerega ste osebne podatke posredovali. Več o namenih obdelave si preberite v nadaljevanju.

Nameni obdelave podatkov in prenos osebnih podatkov

Podjetniški inkubator Kočevje lahko vaše osebne podatke obdeluje na podlagi izrecne privolitve oziroma vaše podaje soglasja z namenom registracije in kreiranja vašega profila na portalu www.inkubator-kocevje.si. S podajo soglasja (z registracijo) se strinjate, da vaše podatke uporabljamo za sistemsko in tehnično obveščanje, za ponujanje storitev, ki so namenjene registriranim uporabnikom ter za komuniciranje preko različnih kanalov (elektronska pošta, telefonske ali GSM številke). O namenih obdelave podatkov vas nedvoumno obveščamo na spletnih straneh, kjer se ti podatki pridobivajo (registracija na www.inkubator-kocevje.si, nastavitev e-obveščanja, vnos spletnega življenjepisa, prijava na razgovore na Kariernem sejmu Kočevje, prijave na Dneve odprtih vrat kočevskih podjetij in druge projekte inkubatorja).Obveščamo vas, da vaše osebne podatke delimo oziroma so dostopni podjetjem, na katere ste se prijavili na osebne razgovore v sklopu Kariernega sejma Kočevje. Na podlagi mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov lahko vaše podatke posredujemo pooblaščenim osebam in pristojnim državnim organom, ki za pridobivanje in obdelavo podatkov razpolagajo z ustrezno pravno podlago v svojih zakonskih predpisih. Storitve portala www.inkubator-kocevje.si so namenjene podjetnikom, posameznikom s podjetniško idejo, iskalcem zaposlitve, osebam starejšim od 16 let. Podatek o starosti ni pogoj za registracijo na spletni strani www.inkubator-kocevje.si in nismo pristojni preverjati, kateri podatki se nanašajo na osebe mlajše od 16 let. Staršem in zakonitim zastopnikom otrok mlajših od 16 let svetujemo, da o varni uporabi spleta in posredovanju svojih osebnih podatkov ustrezno poučijo otroke mlajše od 16 let.

Piškotki

Spletno mesto www.inkubator-kocevje.si uporablja različne vrste piškotkov. Piškotki so alfanumerični identifikatorji, ki se naložijo na uporabnikov trdi disk in omogočajo prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku. Tako vam ni potrebno vnašati istih podatkov pri prijavi in uporabi storitve teh spletnih strani.

Varnost

Podjetniški inkubator Kočevje veliko pozornosti posveča zaščiti vaših podatkov, zato pri vnosu podatkov uporabljamo t.i. SSL (Secure Socets Layer) tehnologijo, ki je de facto standard v svetu in preprečuje možnost dostopa tujih oseb do podatkov, ki ste jih vnesli na svojem računalniku. Vaši podatki so zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipulacijo in nepooblaščenim dostopom s strani tretjih oseb. Ravno tako so naši zaposleni zavezani k varovanju vaših osebnih podatkov, spoštovanju veljavnih predpisov in internih pravilnikov zavoda.

Rok hrambe

Vaše osebne podatke hranimo skladno s predpisanimi roki hrambe oziroma do izpolnitve namena, za katerega so bili pridobljeni. Osebne podatke pridobljene na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica, v kolikor ni drugačen rok predviden v podanem soglasju ali določen z zakonom.

Pravice posameznikov

Posamezniki oziroma uporabniki portala www.inkubator-kocevje.si sami odločate, katere podatke nam boste posredovali. Zaradi zagotavljanja točnosti in ažurnosti vaših osebnih podatkov nas nemudoma obvestite o kakršni koli spremembi na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.Obveščamo vas, da lahko podano soglasje delno ali v celoti kadarkoli prekličete. Zahtevo za preklic soglasja lahko posredujete na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Podjetniški inkubator Kočevje, Trata XIV 6a, 1330 Kočevje. O naši odločitvi vas bomo pisno obvestili. V kolikor vaši zahtevi ugodimo, se bodo takšni osebni podatki nemudoma prenehali obdelovati za namen, katerega soglasje je bilo preklicano. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, izvedene v skladu s soglasjem pred preklicem. Posamezniki imate ravno tako pravico do dostopa, dopolnitve, popravka, izbrisa (pravica do pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov in ugovora zoper obdelavo, ki temelji na točkah e) ali f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ali za namene neposrednega trženja. Seznanjamo vas, da vaše zgoraj navedene pravice niso absolutne in jih moramo izpolniti zgolj v določenih primerih. Istočasno pa vas obveščamo, da vam bo ob uveljavitvi določenih pravic, onemogočena uporaba storitev spletne strani www.inkubator-kocevje.si, katerih uporaba brez vašega soglasja ni možna.V primeru suma, da se vaši podatki ne obdelujejo skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Avtomatizirana obdelava podatkov

Obveščamo vas, da avtomatsko obdelujemo tudi določene informacije, ki niso v nikakršni zvezi s posamezniki ali posameznicami in so odvisne od načina, kako pregledujete naše spletne strani. Te informacije uporabljamo za interne raziskave, da bi izboljšali naše storitve, za statistične obdelave in iz varnostnih razlogov. Te informacije so nazivi spletnih strani, s katerih se klika na te spletne strani, uporabljen spletni brskalnik in trenuten IP naslov osebnega računalnika. Obveščamo vas, da imate pravico ugovarjati sprejemanju odločitev na podlagi zgolj avtomatske obdelave vaših podatkov razen, ko je takšna odločitev nujno potrebna za preprečevanje zlorab in utaj na podlagi predpisov EU in nacionalne zakonodaje, za sklepanje in izvajanje pogodb med posameznikom in javnim zavodom Podjetniški inkubator Kočevje ali temelji na vaši izrecni privolitvi.

Veljavnost in spremembe

Ta politika zasebnosti stopi v veljavo z dnem objave.

Podjetniški inkubator Kočevje
Novomeška cesta 16
1330 Kočevje, Slovenija

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Najdete nas tudi