Karierni mladi - projekt LAS Od Turjaka do Kolpe

Projekt Karierni mladi je nastal v partnerstvu RC Kočevje Ribnica, Podjetniškega inkubatorja Kočevje in Kluba mladih Kočevje z namenom ustvarjanja ustreznih pogojev za boljše zaposlitvene priložnosti mladih.

Opis operacije:

S projektom želimo usposobiti mlade z znanji, veščinami in izkušnjami, ki jih niso pridobili med formalnim izobraževanjem, za izbiro njihovega optimalnega poklica. Mladim želimo ponuditi možnost pridobivanja konkretnih in specifičnih znan, jim predstaviti lokalna podjetja ter deficitarne in perspektivne poklice. Z namenom ustvarjanja ustreznih pogojev za boljše zaposlitvene priložnosti mladih v lokalnem okolju.

Hkrati želimo izobraziti podjetnike za boljšo komunikacijo z mladimi, uporabo sodobnih medijev in kako na mladim zanimiv način približati poklice in podjetja.

Namreč sodobna tehnologija, drugačni načini komuniciranja, predstave in pričakovanja povečujejo razkorak med mladimi generacijami in starejšimi. Da bi odpravili zgoraj našteto in posledično zmanjšali napačne predstave mladih ter prilagodili pričakovanja obeh strani realnemu stanju, bomo v sklopu operacije oblikovali novo partnerstvo, storitve in program, izvedli množico delavnic in izobraževanj, ki bodo informirale mlade o aktualnem stanju na trgu dela in deficitarnih poklicih, posredno vplivale na pričakovanja in karierne odločitve mladih, da bodo te bolj usklajene s potrebami na trgu dela.

Znotraj projekta so predvidene naslednje skupne aktivnosti:

  • Izobraževanja in usposabljanja za podjetnike “Kako se kot podjetje predstaviti in komunicirati v lokalnem okolju”
  • Zasnovati, izdelati, testirati  spletni portal »Job Board« za objavo aktualnih ponudbo lokalnih podjetij za mlade (štipendije, počitniška praksa, praksa, študentsko delo, vajeništvo, predstavitve podjetij ipd.)
  • Razviti program Spoznavanje deficitarnih poklicev v lesarstvu skozi izkustvene didaktične pristope za spodbujanje inovativnosti, kreativnosti in  ohranjanja narave po načelih krožnega gospodarstva in izvedba delavnic za spodbujanje inovativnosti, kreativnosti in  ohranjanja narave po načelih krožnega gospodarstva
  • Izvedba delavnic svetovanja mladim glede poklicev in šolanja v lokalnem okolju
  • Razviti storitev spoznavanja šolskih programov iz lokalnega okolja - "Mladi mlajšim iz prve roke o izobraževalnih programih različnih šol" in izvedba delavnic o izobraževalnih programih različnih šol

Celotna vrednost projekta znaša: 35.470,00EUR

Višina sofinanciranja projekta: 29.682,00 EUR

Zaključek projekta: 30.6.2024

NAČIN SOFINANCIRANJA: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

POVEZAVE: Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/  in na spletni strani Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

 

Podjetniški inkubator Kočevje
Novomeška cesta 16
1330 Kočevje, Slovenija

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Najdete nas tudi