SIO: Inkubator nudi
podporo podjetnim

Za posameznike, ekipe ali podjetja z inovativno poslovno idejo izvedemo vrednotenje ideje, pomagamo pri izboljšanju poslovnega modela in vključimo v primerne nadaljnje aktivnosti - mentorski program, delavnice in/ali individualna svetovanja. V programih se pospešeno dela na oblikovanju poslovnega modela, testiranju trga in pomoči pri nastopu na trgu.

Pomemben del podpore je namenjen obstoječim podjetjem, ki želijo izboljšati svoje poslovanje, pri tem pa potrebujejo določena specialna znanja oz. pomoč pri postavljanju ideje na trg. Pomagamo preko mentorskega programa ali individualnih ekpertnih svetovanj. Skozi celo leto se v inkubatorju in na ostalih lokacijah vrstijo brezplačni podjetniški dogodki in izobraževalne delavnice, ki postrežejo s primeri dobrih praks, prenosom znanj in mreženjem.

Preverba poslovne ideje

Izobraževalni dogodki

Pomoč pri začetku poslovne poti

Svetovanje za hitrejšo rast

Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki

Spodbujanje podjetnosti na šolah

Namen javnega razpisa je, preko subjektov inovativnega okolja vzpostaviti standardizirano, geografsko in programsko uravnoteženo podporo zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti.

Cilj javnega razpisa je spodbuditi zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti. Povečati želimo njihovo inovacijsko aktivnost, mednarodno konkurenčnost in internacionalizacijo.

V okviru projekta SIO-KOCEVJE-2020-22 izvajamo aktivnosti: Promocijsko-motivacijski dogodki, Informiranje in svetovanje, Tematski dogodki, Mentorski program, Svetovanje ekspertov.

Aktivnosti Podjetniškega inkubatorja Kočevje v okviru operacije SIO-KOCEVJE-2020-22 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

 

Si ne bi mislili, kaj vse potrebujemo na podjetniški poti

Izkoristi vse storitve in pomoč pri snovanju in realizacije svoje poslovne ideje. Pridi na inkubator po razmislek ali zgolj na kavo in pogovor. Postani del skupnosti Podjetniškega inkubatorja Kočevje.

V kolikor vam ekipa inkubatorja ne bo znala pomagati, vam bomo zagotovili pomoč zunanjih strokovnjakov za posamezna področja.

Kontakti

 • Andrej Mladenovič
  Vodja programa SIO

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  +386 41 352 935
 • Adem Ibrahimovič
  Delavnice in dogodki

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Sara Krivdić Oražem
  Svetovanje in mentoriranje

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

Aktualni dogodki

ponedeljek, 15.07.2024 ob 08:00

Prijavite se na inkubatorjeve e-novice:

Nismo eni tistih, ki vam redno polnijo vaš inbox.
Od nas boste prejeli novice približno enkrat na dva tedna.

Uporabni dokumenti

Pozivi
in objave

Odprt je razpis za direktorja javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje

Vašo prijavo lahko oddate do vključno 12. 6. 2024 po e-mailu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Kočevje, nekoč zaspano mesto, je v zadnjem desetletju doživelo pravi preporod na področju podjetništva in novih tehnologij. Tudi Podjetniški inkubator Kočevje smo pomemben faktor pri tej zgodbi. Pomagamo startup podjetnikom na njihovi poslovni poti, sodelujemo z večjimi podjetji pri razvoju kadrov in na razvojnih projektih. Prepoznani smo pri uvajanju tehnologij v izobraževanje, še posebej pri uvajanju robotike v osnovne šole. V okviru javnega zavoda pa samostojna enota Ljudska univerza Kočevje izvaja številne programe izobraževanja in integracije za depriviligiranih ciljnih skupin.

Vodenje Podjetniškega inkubatorja Kočevje je izziv za posameznika, ki želi nadaljevati uspešno zgodbo Kočevja. Zgodba se umešča tudi v čas, ko se širi investicija tovarne robotov YASKAWA, kar omogoča nove priložnosti za sodelovanje, tudi z novoustanovljenim Centrom robotike, ki ima sedež v novi stavbi inkubatorja. Inkubator se je v zadnjih nekaj letih vključil v številne EU projekte.

Vašo prijavo lahko oddate do vključno 12. 6. 2024 po e-mailu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Prijava naj vsebuje:

 • predstavitev in CV,
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • vizijo oz. program delovanja za mandatno obdobje 2024-29

Dodatne informacije o prijavi ter delovanju in poslovanju javnega zavoda dobite pri:
Ademu Ibrahimoviću, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 031 522 379. Adem je član sveta inkubatorja in opravlja funkcijo namestnika direktorja, zato vam bo lahko podal koristne informacije za celovito razumevanje delovanja in pripravo programa delovanja.

Direktor nastopi 5-letni mandat dne 5. oktobra 2024. Zahtevano je 10 let delovnih izkušenj in VII/2 stopnja izobrazbe. Več tudi na uradni objavi na straneh ZRSZ.

 

 

Javni poziv k oddaji vloge za najem proizvodnega prostora na Trati XIV 6a, Kočevje

Podjetniški inkubator Kočevje objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za najem proizvodnega prostora v Podjetniškem inkubatorju Kočevje na lokaciji Trata XIV 6a, Kočevje.

 

Načrt proizvodnega prostora (roza označen - slika zgoraj).

1. Predmet poziva

Podjetniški inkubator Kočevje s 1. 12. 2023 pričenja z oddajo proizvodnega prostora pravnim osebam ali fizičnim osebam z dejavnostjo v poslovni stavbi na lokaciji Trata XIV 6 a, Kočevje.

S pozivom omogočamo najem naslednjega prostora:
Proizvodni prostor 6 (pritličje), 282,80 m2.

Proizvodni prostor ima zagotovljeno potrebno infrastrukturo: elektrika, voda, ogrevanje, varovanje ter dostop do wi-fi interneta.

Najemnik souporablja skladno s hišnim redom tudi predprostor in sanitarije.

Proizvodni prostor ima nakladno rampo, avtomatska dvižna vrata ter tudi stranski vhod.

Lokacija: mirna, v neposredni bližini centra mesta.

Parkirišče in dovoz: na voljo več parkirnih mest ter dostopnost (tudi z večjimi tovornimi vozili - kamion, kombi).

2. Cena najema prostora

V ceno mesečnega najema proizvodnega prostora so vključeni pavšalni stroški (wifi, varovanje, ogrevanje, komunalne storitve). Poleg cene najema prostora z vključenimi pavšalnimi stroški, najemnik plačuje še račun za
dobavljeno električno energijo po števcu.

Za vse, razen za inkubirana podjetja z izkazano zadostno mero inovativnosti, velja tržna cena najema.

Povezava na objavljen cenik na spletni strani, kjer najdete ceno najema: https://www.inkubator-kocevje.si/o-inkubatorju/dokument

3. Pogoji in merila za oddajo v najem

Prednost pri najemu proizvodnih prostorov imajo inkubirana podjetja in drugi, ki so vključeni v podporno okolje Podjetniškega inkubatorja Kočevje. Proizvodni prostor se oddaja kot celota.

4. Rok prijave, odpiranje vlog in dodatne informacije

Javni poziv je odprtega tipa in velja od datuma objave do preklica. Rok za oddajo prijav na prvo obravnavo vlog je do vključno 20. 12. 2023.

Prijavo s kratko predstavitvijo dejavnosti se odda po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Obravnave vlog niso javne in bodo potekale v okviru kolegija inkubatorja. Prijavitelj bo o odobritvi, zavrnitvi ali dopolnitvi vloge obveščen najpozneje v roku osmih (8) dni od obravnave vloge.

Kontaktni osebi za ogled proizvodnih prostorov (po predhodnem dogovoru) in za informacije o javnem pozivu sta:


- Adem Ibrahimović, 031 522 379
- Marko Stijepić, 041 262 289

 

Objavljeno v Kočevju, dne 30. 11. 2023.

 

 

Javni natečaj za izbor »Najboljše uporabe KUBO programa v razredu«

 

Podjetniški inkubator Kočevje vse kreativne in inovativne učitelje poziva k oddaji predlogov za sodelovanje na javnem natečaju za izbor najboljše uporabe KUBO programa v razredu.

Na natečaju lahko sodelujejo vsi učitelji razrednega pouka, strokovni delavci in ostali mentorji, ki želijo izpostaviti svoje moderne pristope k poučevanju in razvoju učnih vsebin s pomočjo KUBO programa.

Vsi predlogi, ki bodo po kriteriju ocenjevanja presegli prag 18 točk, bodo prejeli priznanje in naziv »Super projekt«, dodatno pa tudi javno izpostavitev projekta na spletnih straneh organizatorja natečaja in njegovih partnerjev. Najboljši trije pa bodo prejeli tudi uporabne nagrade, ki bodo podeljene na eduTech konferenci, 22. 3. 2023 v Športni dvorani Kočevje.

Predloge zbiramo do 13. 3. 2023.

Razpisna in prijavna dokumentacija sta dostopni spodaj. Prosimo, da prijavitelji za izpolnjevanje uporabijo obrazce v word formatu.

 

Dokumenti, priloge:

Izbor najboljše uporabe KUBO programa v razredu - besedilo javnega natečaja

Izbor najboljše uporabe KUBO programa v razredu - kriteriji natečaja

Izbor najboljše uporabe KUBO programa v razredu - prijavna dokumentacija (PDF za branje)

Izbor najboljše uporabe KUBO programa v razredu - prijavna dokumentacija

 

Dodatna vprašanja in pomoč pri prijavi: Adem IbrahimovićTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 031 522 379

Kočevje, 23. 2. 2023

 

 

Zgodbe
inkubirancev

Podjetniški inkubator Kočevje
Novomeška cesta 16
1330 Kočevje, Slovenija

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Najdete nas tudi