Javni poziv k oddaji vloge za najem poslovnega prostora v novi stavbi inkubatorja v industrijski coni LIK II

Podjetniški inkubator Kočevje objavlja

JAVNI POZIV k oddaji vloge za najem poslovnega prostora v Podjetniškem inkubatorju Kočevje v novi stavbi inkubatorja na lokaciji industrijske cone LIK II.

Razporeditev prostorov in dodatne informacije si lahko ogledate na tej povezavi.

1. Predmet poziva

Podjetniški inkubator Kočevje bo predvidoma v mesecu septembru 2022, pričel z oddajo poslovnega prostora pravnim in fizičnim osebam v novi stavbi na lokaciji industrijske cone LIK II. Pogoj za najem poslovnega prostora je članstvo v Podjetniškem inkubatorju Kočevje, skladno s Pravilnikom o postopku za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Kočevje.

S pozivom omogočamo najem naslednjega prostora:

Pritličje

Oznaka prostora

Površina (m2)

Proizvodni prostor 4  

70

Prostor ima zagotovljeno potrebno infrastrukturo: elektrika, voda, ogrevanje, prezračevanje, varovanje ter dostop do wi-fi interneta. Tlorisi so objavljeni na spletni strani inkubatorja -> klikni na to povezavo.

2. Cena najema prostorov

Cena mesečnega najema proizvodnega prostora (v ceno so vključeni pavšalni stroški: wi-fi internet, čiščenje skupnih prostorov, varovanje, ogrevanje, komunalne storitve). Poleg cene najema prostora z vključenimi pavšalnimi stroški najemnik plačuje še račun za dobavljeno električno energijo po števcu.

Obdobje

Cena mesečnega najema /m2

1. leto

                   3,00  EUR  

2. leto

                   4,00  EUR  

3. leto

                   4,00  EUR  

4. leto

                   5,00  EUR  

5. leto

                   5,00  EUR  

Tržni najem

                   6,00  EUR  

 

3. Pogoji in merila za oddajo v najem

postopku za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Kočevje. Pravna ali fizična oseba mora imeti status predinkubiranca, inkubiranca ali poinkubiranca.

Prednost pri najemu poslovnih prostorov imajo inkubiranci.

V primeru, da pravna ali fizična oseba nima potrjenega članstva ali oddane vloge za članstvo na dan oddaje vloge za najem poslovnih prostorov, se vloga za najem zavrne, razen v primeru kot ga določa zadnji odstavek tega člena javnega poziva.

V primeru interesa dveh ali več članov za najem istega poslovnega prostora Podjetniški inkubator Kočevje izvede ocenjevanje poslovne ideje posameznega prijavljenega subjekta po kriterijih Najpodjetniške ideje Kočevske 2018 v roku 8 dni od datuma obravnave vlog. Komisijo za ocenjevanje, ki jo sestavljata najmanj dva zaposlena na inkubatorju, določi direktor inkubatorja. Odločitev komisije potrdi ali z obrazložitvijo zavrne ter pošlje v ponovno odločanje direktor Podjetniškega inkubatorja Kočevje. Pritožba katerega od prijaviteljev na odločitev ne zadrži izvršitve. Pritožbo obravnava Svet javnega zavoda.

V primeru nezasedenih prostorov več kot dva meseca zapored lahko najame prostore v inkubatorju tudi pravna ali fizična oseba, ki ni član Podjetniškega inkubatorja Kočevje, ima pa opravljeno presojo poslovne ideje in izdano pozitivno mnenje o inovativnosti poslovne ideje s strani Podjetniškega inkubatorja Kočevje. Za najem prostora plačuje tržno ceno najema. Natančni pogoji najema se določijo z najemno pogodbo.

4. Rok prijave, odpiranje vlog in dodatne informacije

Javni poziv je odprtega tipa in velja od datuma objave do preklica. Rok za oddajo prijav na prvo obravnavo vlog je do vključno 15. 8. 2022. Prijavo se odda po elektronski pošti.

Obravnave vlog bodo potekale vsak 16. dan v mesecu (ali naslednji delovni dan) za preteklo obdobje. Obravnave niso javne in bodo potekale v okviru kolegija inkubatorja. Prijavitelj bo o odobritvi ali zavrnitvi ali dopolnitvi vloge obveščen najpozneje v roku osmih (8) dni od obravnave vloge.

Informativni seznam prostih in oddanih poslovnih prostorov bo posodobljen na spletni strani Podjetniškega inkubatorja Kočevje.

Kontaktna oseba za ogled prostorov (po predhodnem dogovoru), prostih prostorih in za informacije o javnem pozivu:

  • Nejc Špehar, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 040 567 786
  • Marko Stijepić, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 041 262 289

Kočevje, 15.7.2022

Podjetniški inkubator Kočevje
Novomeška cesta 16
1330 Kočevje, Slovenija

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Najdete nas tudi